top of page
logo2.png

«Zhubanoffest-2024» I Халықаралық заманауи музыкасы фестивалі

I Международный фестиваль современной музыки «Zhubanoffest - 2024»

I International contemporary music festival «Zhubanoffest – 2024»

Ұйымдастырушылар/Организаторы/Organizers

КРУГ ЧЕРНЫЙ.png
Лого Жубановская школа.jpg

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған музыкалық мектеп-интернаты

Республиканская казахская специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. А. Жубанова при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан

A. Zhubanov Republican Kazakh specialized boarding school for gifted children with the support of the

Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan.

Серіктестер/Партнеры/Partners 

Art Forum of Kazakhstan-1.png
КНК лого (англ).png
logo.jpg
Лого Жубанов музей.png
Логотип_Байса-removebg-preview.png

18 наурыз 2024 жыл/18 марта 2024 года/March 18, 2024

афиша 18 утвержденный-5.png
unnamed (1).png
unnamed.png

19 наурыз 2024 жыл/19 марта 2024 года/March 19, 2024

19 март мастер класс-2.png
19 март-3.png
19 март мастер класс-3.png
19 март-1.png
19 март мастер класс.png
19 март-2.png

20 наурыз 2024 жыл/20 марта 2024 года/March 20, 2024

20 март афиша.png
20 март афиша-3.png
20 март афиша-2.png

«ХХІ ҒАСЫРДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ТҰЛҒА-БІЛІМ- ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ» ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ- ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

«ЛИЧНОСТЬ-ОБРАЗОВАНИЕ-ТВОРЧЕСТВО

В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ХХІ ВЕКА» I Международного фестиваля современной музыки «Zhubanoffest - 2024»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

PERSONALITY-EDUCATION-CREATIVITY IN THE MUSICAL CULTURE OF THE 21ST CENTURY

WhatsApp Image 2024-03-11 at 14.25.57.jpeg

Кесте/Расписание/Schedule

18 наурыз 2024 ж. 

18.30 - фестивальдің ашылуы 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының

Е. Рахмадиев атындағы үлкен концерттік залы (Абылай хан, 88) 

19 наурыз 2024 ж.
12.00 - Карлес Каcестің шеберлік сыныбы
А. Жұбанов ат. РҚМММИ-нің қызыл залы 
12.00 - Светлана Товстуханың шеберлік сыныбы
А. Жұбанов ат. РҚМММИ-ның көк залы
12.00 - Альберто Регераның шеберлік сыныбы
А. Жұбанов ат. РҚМММИ-ның сары залы
(М. Әуезов көш., 66/5)

18.00 - Заманауи музыка концерті
К. Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған

РММОМИ-ның О. Абдуллаев атындағы үлкен концерттік залы 
(Байзақов көш., 304)

20 наурыз 2024 ж.
9.00 - тіркеу (мектеп залы)
9.30 - С. Ақмолданың кітабі тұсаукесері (мектеп мұражайы)
10.00 - Халықаралық конференцияның ашылуы (үлкен зал)
11.00 - қазақстандық жас суретшілер көрмесі (мектеп ауласы)
12.30 - А. Жұбановты еске алу мемориалдық қабырғасының ашылуы (мектеп ауласы)
13.00 - фестивальдің Гала-концерті (үлкен зал)
А. Жұбанов ат. РҚМММИ-нің үлкен залы 
(М. Әуезов көшесі 66/5)

18 марта 2024
18.30 – Открытие фестиваля 
Концертный зал им. Е. Рахмадиева

Казахской национальной консерватории

им. Курмангазы (ул. Абылай хана, 88)

19 марта 2024 
12.00 – мастер-класс Карлеса Казеса
Красный зал РКСМШИ им. А. Жубанова
12.00 – мастер-класс Светланы Товстуха 
Синий зал РКСМШИ им. А. Жубанова
12.00 – мастер класс Альберто Регера
Желтый зал РКСМШИ им. А. Жубанова (ул. Ауэзова, 66/5) 

18.00 – концерт современной музыки
Концертный зал им. О. Абдуллаева РССМШИ

для одаренных детей им. К. Байсеитовой (ул. Байзакова, 304)

20 марта 2024
9.00 – регистрация (холл школы)
9.30 – презентация книги С. Акмолды (музей школы)
10.00 – открытие I Международной научно-практической конференции «Личность-образование-творчество в музыкальной культуре XXI века»
(большой концертрный зал)
11.00 – выставка молодых казахстанских художников (двор школы)
12.30 – открытие мемориальной стены памяти А. Жубанова (двор школы)
13.00 – Гала концерт фестиваля (большой зал)
РКСМШИ для одаренных детей им. А. Жубанова (ул. Ауэзова 66/5)

March 18, 2024
18.30 – Opening of the festival 
E. Rakhmadiev Concert Hall of the Kurmangazy

Kazakh National Conservatory (Abylai Khan str., 88)

March 19, 2024 
12.00 – Master class by Carles Cases 
The red hall of the A. Zhubanov Republican kazakh specialized boarding music school for gifted children 
12.00 – master class by Svetlana Tovstukha
The blue hall of the A. Zhubanov Republican kazakh specialized boarding music school for gifted children
12.00 – master class by Alberto Regerо
The yellow hall of the A. Zhubanov Republican kazakh specialized boarding music school for gifted children (Auezov str., 66/5) 

18.00 – concert of modern music
O. Abdullaev Concert Hall of the K. Baiseitova

Republican specialized music boarding school for gifted children

(Baizakova str., 304)

March 20, 2024
9.00 – registration (school hall)
9.30 – presentation of S. Akmolda's book (school museum)
10.00 – opening of the International conference (large hall)
11.00 – exhibition of young Kazakhstan’s artists (school yard)
12.30 – opening of the memorial wall in memory of A. Zhubanov (school yard)
13.00 – Gala concert of the festival (large hall)
A. Zhubanov Republican kazakh specialized boarding music school for gifted children   (66/5 Auezov str.)

bottom of page